Terapia Indywidualna

Sesje psychoterapii indywidualnej w moim gabinecie, odbywają się zwykle 1 x w tygodniu. Jedna sesja trwa ok 45 min. Podnosząc stale swoje kwalifikacje dążę do tego, aby zapewnić odpowiednie warunki, sprzyjające rozmowie psychoterapeutycznej i umożliwiające zachowanie prawidłowego dystansu między mną (psychoterapeutą) a pacjentem. Jest to bardzo ważne, ponieważ źródłem korzystnych zmian u pacjenta jest odpowiednia relacja psychoterapeutyczna.

W psychoterapii indywidualnej relacja pacjent-terapeuta trwa zwykle od kilku tygodni do nawet kilku lat. Ponadto spotkania koncentrują się maksymalnie na relacji i dialogu między dwiema osobami. Dominuje atmosfera bezpieczeństwa, wsparcia, dyskrecji, zaufania. U pacjenta rodzi się stopniowo przekonanie, że psychoterapeuta jest jego sprzymierzeńcem, chce mu pomóc uporać się z problemami i że nie zdradzi powierzonych mu tajemnic z życia prywatnego. To wszystko decyduje o szczególnej więzi, jaka powstaje między pacjentem a psychoterapeutą. Terapeuta powinien dbać o odpowiedni dystans i granice między pacjentem oraz o to, by ich kontakty miały jedynie charakter podobny do relacji klient-usługodawca, chory-lekarz.